Mediation

In een relatie zakelijk of persoonlijk kunnen conflicten ontstaan die om een oplossing vragen. Vaak is het beter dat partijen zelf tot een oplossing komen waar ze allebei achter kunnen staan. De relatie hoeft dan niet op het spel gezet te worden en kan in het gunstigste geval zelfs groeien of op een andere manier worden ingevuld. Hamilton Juridisch Advies en Mediation kan u als onafhankelijk mediator begeleiden in dat proces naar een oplossing. U voorkomt daarmee ook lange juridische procedures en bespaart daarmee tijd en kosten. Wij kunnen u begeleiden in allerlei geschillen, maar zijn vooral ervaren op de volgende terreinen:

  • transport gerelateerde zaken
  • conflicten met overheid
  • arbeidszaken
  • medezeggenschap
  • omgangsregeling
  • nalatenschappen